Arrangementstyper

Event Type Image
Årsmøter
Age Group All

Vedtekter for Vestviken Naturistforening § 10

Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet som holdes senest i løpet av mars. Styret skal varsle medlemmene om berammelsen av årsmøtet gjennom informasjon på foreningens hjemmeside, epostutsendelse og andre digitale informasjonskanaler innen utgangen av januar, med oppgitt frist for å sende inn saker. Kun saker som er innsendt styret på epost eller skriftlig per brev minst 4 uker før årsmøtet kan behandles av dette. Kun benkeforslag på valg av personer unntas fra 4-ukers fristen.
Innkalling med dagsorden og møtedokumenter gjøres kjent for medlemmene minst 14 dager før møtet. Innkalling og møtedokumenter gjøres tilgjengelig for medlemmer på foreningens hjemmeside, samt som nyhetsmelding og e-postutsendelse til foreningens medlemmer.
Sammen med innkallingen skal medfølge styrets årsberetning, utdrag av revidert årsregnskap og forslag til budsjett for neste driftsår, samt innkomne forslag med styrets innstilling.

0
Event Type Image
Dugnad
Age Group All
No description available
0
Event Type Image
Laksefest
Age Group All
No description available
1
Event Type Image
Tilsynsvakt
Age Group All

Vestviken Naturistforening, VVNF, har ansvaret for tilsynet på Roppestad på vegne av Larvik kommune i perioden 1. mai til 15. september. Er du medlem av VVNF kan du melde deg nå til å ta ansvaret for en eller flere uker. Det er også mulig å dele opp og ta ansvaret for en helg eller enkeltdager (mandag - torsdag / fredag - søndag). 

Vær snill og si fra når du melder deg, om du ønsker å benytte sovebrisken i bua eller om du vil bruke egen bobil, vogn eller telt. Hvis vakta ikke har behov for å bruke sovebrisken, vil denne kunne leies ut til andre gjester for inntil 2 døgn ad gangen.

Send e-post til roppestad@vestviken-naturistforening.net(link sends e-mail) eller ring/send sms til Vakttelefon: 412 18 501

Husk at ei tilsynsuke regnes som dugnadsarbeid, men den belønnes med gratis opphold på en av Norges fineste naturiststrender!  

Tilsynsoppgavene består av følgende:

  • Plenklipp på fristranden og ved hovedbygningen/foran toalettene.
  • Vaske toaletter ved behov i sesongen, minimum 2 dager i uken. Tømme søppelbøtter på toalettene ved behov og etterfylle med dopapir. Gi beskjed til styret om rengjøringsartikler må kjøpes inn.
  • Det er ingen søppelbøtter på friområdet. Besøkende skal selv rydde etter seg og kaste avfall I container.
  • Kontrollere septiktank og bestille pumpebil når tanken til toalettene er 3/4 full.
  • Tilsynet kan informere og veilede ved behov og hjelpe til med å holde orden på området, men vi skal ikke opptre som “politi”. 
  • Tilsynet anviser plassering av bobiler/campingvogner på Roppestad fristrand (Store biler/vogner plasseres på øvre rekke.)
  •  
  • Les mer om Veileder til Tilsynsvaktas oppgaver her (under oppdatering).
 
 
15
Event Type Image
Ungdomstreff
Age Group 18-33

Ungdomstreff for unge naturister i alderen 18 til 33 år

1
Event Type Image
Vinterbading
Age Group All

En liten gruppe blant våre medlemmer fortsetter utover høsten og vinteren å gå turer og bade i vårt nærområde.

0

assignment_turned_in Påmeldinger
No Registration form is selected.
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.
No item in the cart
Go shopping!
0 Delinger
Kopier lenke