Arrangementstyper

Event Type Image
Årsmøter
Age Group All

Vedtekter for Vestviken Naturistforening § 10

Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet som holdes senest i løpet av mars. Styret skal varsle medlemmene om berammelsen av årsmøtet gjennom informasjon på foreningens hjemmeside, epostutsendelse og andre digitale informasjonskanaler innen utgangen av januar, med oppgitt frist for å sende inn saker. Kun saker som er innsendt styret på epost eller skriftlig per brev minst 4 uker før årsmøtet kan behandles av dette. Kun benkeforslag på valg av personer unntas fra 4-ukers fristen.
Innkalling med dagsorden og møtedokumenter gjøres kjent for medlemmene minst 14 dager før møtet. Innkalling og møtedokumenter gjøres tilgjengelig for medlemmer på foreningens hjemmeside, samt som nyhetsmelding og e-postutsendelse til foreningens medlemmer.
Sammen med innkallingen skal medfølge styrets årsberetning, utdrag av revidert årsregnskap og forslag til budsjett for neste driftsår, samt innkomne forslag med styrets innstilling.

0
Event Type Image
Dugnad
Age Group All
No description available
0
Event Type Image
Laksefest
Age Group All
No description available
0
Event Type Image
Tilsynsvakt
Age Group All

Vestviken Naturistforening, VVNF, har ansvaret for tilsynet på Roppestad på vegne av Larvik kommune i perioden 1. mai til 15. september. Er du medlem av VVNF kan du melde deg nå til å ta ansvaret for en eller flere uker. Det er også mulig å dele opp og ta ansvaret for en helg eller enkeltdager (mandag - torsdag / fredag - søndag). 

Vær snill og si fra når du melder deg, om du ønsker å benytte sovebrisken i bua eller om du vil bruke egen bobil, vogn eller telt. Hvis vakta ikke har behov for å bruke sovebrisken, vil denne kunne leies ut til andre gjester for inntil 2 døgn ad gangen.

Send e-post til roppestad@vestviken-naturistforening.net(link sends e-mail) eller ring/send sms til Vakttelefon: 412 18 501

Husk at ei tilsynsuke regnes som dugnadsarbeid, men den belønnes med gratis opphold på en av Norges fineste naturiststrender!  

Tilsynsoppgavene består av følgende:

  • Plenklipp på fristranden og ved hovedbygningen/foran toalettene.
  • Vaske toaletter ved behov i sesongen, minimum 2 dager i uken. Tømme søppelbøtter på toalettene ved behov og etterfylle med dopapir. Gi beskjed til styret om rengjøringsartikler må kjøpes inn.
  • Det er ingen søppelbøtter på friområdet. Besøkende skal selv rydde etter seg og kaste avfall I container.
  • Kontrollere septiktank og bestille pumpebil når tanken til toalettene er 3/4 full.
  • Tilsynet kan informere og veilede ved behov og hjelpe til med å holde orden på området, men vi skal ikke opptre som “politi”. 
  • Tilsynet anviser plassering av bobiler/campingvogner på Roppestad fristrand (Store biler/vogner plasseres på øvre rekke.)
  •  
  • Les mer om Veileder til Tilsynsvaktas oppgaver her (under oppdatering).
 
 
1
Event Type Image
Ungdomstreff
Age Group 18-33

Ungdomstreff for unge naturister i alderen 18 til 33 år

0
Event Type Image
Utleie
Age Group All

Vestviken Naturistforening, VVNF, har ansvaret for tilsynet på Roppestad på vegne av Larvik kommune i perioden 1. mai til 15. september. Er du medlem av VVNF kan du melde deg nå til å ta ansvaret for en eller flere uker. Det er også mulig å dele opp og ta ansvaret for en helg eller enkeltdager (mandag - torsdag / fredag - søndag).

Vestviken Naturistforening har egen Vaktbod som kan leies ut for inntil 2 personer I inntil 2 døgn I sommer, når tilsynsvakt ikke trenger den for egen overnatting. Dette er en midlertidig ordning inntil vi kan benytte den som ordinær badstue når smitteverntiltakene lempes.

0
Event Type Image
Vinterbading
Age Group All

En liten gruppe blant våre medlemmer fortsetter utover høsten og vinteren å gå turer og bade i vårt nærområde.

0

Copy link
Powered by Social Snap