Roppestad fristrand - Høsten i anmarsj - Sesongslutt

… vårt eget naturistparadis, som vi gjerne deler med andre

Vi har avtale med Larvik kommune om at VVNF har ansvar for tilsyn av hele friområdet, både tekstil- og naturistdelen.
Foreningen får med dette disponere nordre del av Roppestad friområde, som fristrand.

Angående camping på området som foreningen disponerer på Roppestad, vil vi presisere:

  • I henhold til friluftsloven § 9, 3. ledd og “Ordensregler for Larvik kommunes eiendom Roppestad”, kan man ha 1 campingvogn / bobil eller telt på området i inntil 2 døgn ad gangen.
  • Vi har tillatelse til 18 boenheter på samme tid, så sant sikkerhetsavstand på 4 meter mellom hver bo-enhet overholdes.
  • Etter ny avtale våren 2017 med Larvik kommune som grunneier er det nå bestemt at overnatting med telt, bobiler og campingvogner på nordre del av Roppestad (Fristrandområdet) er forbeholdt naturister. Andre har rett til fri ferdsel, men ikke opphold på fristrandområdet.

Velkommen til Roppestad!

View Location on Google Maps
nb_NONorwegian
Kontakt oss