Retningslinjer for bruk av informasjonskapsler | Cookie Policy

Retningslinjer for bruk av informasjonskapsler | About this cookie policy

Denne informasjonskapselpolicyen forklarer hva informasjonskapsler er og hvordan vi bruker dem, hvilke typer informasjonskapsler vi bruker, dvs. informasjonen vi samler inn ved hjelp av informasjonskapsler og hvordan denne informasjonen brukes, og hvordan du kan kontrollere informasjonskapselinnstillingene. For ytterligere informasjon om hvordan vi bruker, lagrer og holder dine personlige data sikre, se vår personvernpolicy. Du kan når som helst endre eller trekke tilbake ditt samtykke fra informasjonskapselerklæringen på nettstedet vårt. Lær mer om hvem vi er, hvordan du kan kontakte oss, og hvordan vi behandler personopplysninger i personvernreglene våre. Samtykket ditt gjelder følgende domener: https://vestviken-naturistforening.net 
 

This Cookie Policy explains what cookies are and how we use them, the types of cookies we use i.e, the information we collect using cookies and how that information is used, and how to control the cookie preferences. For further information on how we use, store, and keep your personal data secure, see our Privacy Policy.You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our websiteLearn more about who we are, how you can contact us, and how we process personal data in our Privacy Policy.Your consent applies to the following domains: www.vestviken-naturistforening.net
 

Hva er informasjonskapsler? | What are cookies ?

Cookies (informasjonskapsler) er små tekstfiler som brukes til å lagre små biter av informasjon. De lagres på enheten din når nettstedet lastes inn i nettleseren din. Disse informasjonskapslene hjelper oss med å få nettstedet til å fungere skikkelig, gjøre det sikrere, gi bedre brukeropplevelse og forstå hvordan nettstedet fungerer og å analysere hva som fungerer og hvor det trenger forbedring. 
 

Cookies are small text files that are used to store small pieces of information. They are stored on your device when the website is loaded on your browser. These cookies help us make the website function properly, make it more secure, provide better user experience, and understand how the website performs and to analyze what works and where it needs improvement.

Hvordan bruker vi informasjonskapsler? | How do we use cookies ?

Som de fleste av de elektroniske tjenestene, bruker nettstedet vårt førsteparts- og tredjepartscookies til flere formål. Førsteparts informasjonskapsler er stort sett nødvendige for at nettstedet skal fungere på riktig måte, og de samler ikke inn noen av dine personlig identifiserbare data. Tredjeparts informasjonskapsler som brukes på nettstedet vårt, er hovedsakelig for å forstå hvordan nettstedet fungerer, hvordan du samhandler med nettstedet vårt, holde tjenestene våre sikre, tilby annonser som er relevante for deg, og alt i alt gi deg en bedre og forbedret bruker erfaring og hjelp til å øke hastigheten på fremtidige interaksjoner med nettstedet vårt. Videre benyttes informasjonskapsler for å tilby det enkel pålogging, ved å tilby deg å benytte din Facebook-konto eller Google Workspace-konto (kun tillitsvalgte i Vestviken Naturistforening) for å logge deg på våre nettsider.
 

As most of the online services, our website uses first-party and third-party cookies for several purposes. First-party cookies are mostly necessary for the website to function the right way, and they do not collect any of your personally identifiable data.The third-party cookies used on our website are mainly for understanding how the website performs, how you interact with our website, keeping our services secure, providing advertisements that are relevant to you, and all in all providing you with a better and improved user experience and help speed up your future interactions with our website.

Hva slags typer av informasjonskapsler bruker vi? | What types of cookies do we use ?

Viktig: Noen informasjonskapsler er avgjørende for at du skal kunne oppleve den fulle funksjonaliteten til nettstedet vårt. De lar oss opprettholde brukersessioner og forhindre sikkerhetstrusler. De samler ikke inn eller lagrer personlig informasjon. Disse informasjonskapslene lar deg for eksempel logge på kontoen din og legge til produkter i handlekurven din og sjekke ut sikkert.
 
Statistikk: Disse informasjonskapslene lagrer informasjon som antall besøkende på nettstedet, antall unike besøkende, hvilke sider på nettstedet som har blitt besøkt, kilden til besøket osv. Disse dataene hjelper oss å forstå og analysere hvor godt nettstedet fungerer og hvor det trenger forbedring.
 
Markedsføring: Nettstedet vårt viser annonser. Disse informasjonskapslene brukes til å tilpasse annonsene som vi viser deg slik at de er meningsfylte for deg. Disse informasjonskapslene hjelper oss også med å holde oversikt over effektiviteten til disse annonsekampanjene. Informasjonen lagret i disse informasjonskapslene kan også brukes av tredjepartsannonseleverandører for å vise deg annonser på andre nettsteder i nettleseren.
 
Funksjonell: Dette er informasjonskapslene som hjelper visse ikke-essensielle funksjoner på nettstedet vårt. Disse funksjonene inkluderer å legge inn innhold som videoer eller dele innhold på nettstedet på sosiale medieplattformer.
 
Innstillinger: Disse informasjonskapslene hjelper oss med å lagre innstillingene dine og surfeinnstillinger som språkpreferanser, slik at du får en bedre og effektiv opplevelse ved fremtidige besøk på nettstedet. 
 

Essential: Some cookies are essential for you to be able to experience the full functionality of our site. They allow us to maintain user sessions and prevent any security threats. They do not collect or store any personal information. For example, these cookies allow you to log-in to your account and add products to your basket, and checkout securely.
 
Statistics: These cookies store information like the number of visitors to the website, the number of unique visitors, which pages of the website have been visited, the source of the visit, etc. These data help us understand and analyze how well the website performs and where it needs improvement.
 
Marketing: Our website displays advertisements. These cookies are used to personalize the advertisements that we show to you so that they are meaningful to you. These cookies also help us keep track of the efficiency of these ad campaigns.The information stored in these cookies may also be used by the third-party ad providers to show you ads on other websites on the browser as well.
 
Functional: These are the cookies that help certain non-essential functionalities on our website. These functionalities include embedding content like videos or sharing content of the website on social media platforms.
 
Preferences: These cookies help us store your settings and browsing preferences like language preferences so that you have a better and efficient experience on future visits to the website.

The below list details the cookies used in our website.

CookieDescription
__fb_chat_pluginThis cookie is used to track the user's interaction with facebook chat widget.
_abckThis cookie is used to detect and defend when a client attempt to replay a cookie.This cookie manages the interaction with online bots and takes the appropriate actions.
_fbpThis cookie is set by Facebook to deliver advertisement when they are on Facebook or a digital platform powered by Facebook advertising after visiting this website.
_mcidNo description available.
ak_bmscNo description available.
bm_szThis cookie is set by the provider Akamai Bot Manager. This cookie is used to manage the interaction with the online bots. It also helps in fraud preventions
CONSENTNo description
cookielawinfo-checkbox-advertisementThe cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Advertisement".
cookielawinfo-checkbox-analyticsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checkbox-functionalThe cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
cookielawinfo-checkbox-necessaryThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-othersThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.
cookielawinfo-checkbox-performanceThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".
cookies.jsNo description available.
ep_user_timezoneNo description
frThe cookie is set by Facebook to show relevant advertisments to the users and measure and improve the advertisements. The cookie also tracks the behavior of the user across the web on sites that have Facebook pixel or Facebook social plugin.
G_ENABLED_IDPSThe cookie is used by Google and is used for Google Single Sign On.
mailchimp_landing_siteThe cookie is set by the email marketing service MailChimp.
messaging_plugin_https://www.vestviken-naturistforening.net/_554592974695558This cookie is used by Facebook to enable its chat widget functionalities.
NIDThis cookie is used to a profile based on user's interest and display personalized ads to the users.
PHPSESSIDThis cookie is native to PHP applications. The cookie is used to store and identify a users' unique session ID for the purpose of managing user session on the website. The cookie is a session cookies and is deleted when all the browser windows are closed.
pll_languageThis cookie is set by Polylang plugin for WordPress powered websites. The cookie stores the language code of the last browsed page.
viewed_cookie_policyThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
VISITOR_INFO1_LIVEThis cookie is set by Youtube. Used to track the information of the embedded YouTube videos on a website.
wordpress_google_apps_loginThis is a functional cookie used for WordPress.This cookie allows the users to login to the site with their Google account.
wordpress_test_cookieThis cookie is used to check if the cookies are enabled on the users' browser.
YSCThis cookies is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos.

Hvordan kan jeg kontrollere informasjonskapslenes innstillinger? | How can I control the cookie preferences ?

Hvis du bestemmer deg for å endre innstillingene dine senere gjennom surfesesjonen din, kan du klikke på fanen “Personvern og informasjonskapsler” på skjermen. Dette viser samtykkeerklæringen igjen slik at du kan endre preferansene dine eller trekke ditt samtykke helt tilbake.I tillegg til dette tilbyr forskjellige nettlesere forskjellige metoder for å blokkere og slette informasjonskapsler som brukes av nettsteder. Du kan endre innstillingene i nettleseren din for å blokkere / slette informasjonskapslene. For å finne ut mer om hvordan du administrerer og sletter informasjonskapsler, besøk wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.
 

Should you decide to change your preferences later through your browsing session, you can click on the “Privacy & Cookie Policy” tab on your screen. This will display the consent notice again enabling you to change your preferences or withdraw your consent entirely.In addition to this, different browsers provide different methods to block and delete cookies used by websites. You can change the settings of your browser to block/delete the cookies. To find out more about how to manage and delete cookies, visit wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.
Copy link
Powered by Social Snap