Hvis du ønsker mer informasjon om VVNF, eller ønsker å bli medlem, benytt skjemaet du finner under “Bli medlem” i toppmenyen eller gå direkte til søknadsskjemaet for medlemskap.

Vi ser fram til å høre fra deg!

Som medlem oppnår du bl.a. følgende fordeler:

  • Medlemskap i INF (International Naturist Federation)
  • INF-pass (dette gir adgang til naturistsentre over hele verden)
  • Mottar vårt medlemsblad Naturist-Nytt / Tillsammans 4 ganger pr år (utgis i samarbeid med Sveriges Naturistforbund)
  • Gratis camping på naturistområdet på Roppestad.
  • Fri tilgang til fasilitetene på Roppestad som blant annet grillplassen, petanque, osv.
  • Tilgang til alle innebadinger i høst- og vinterhalvåret som arrangeres av naturistforeningene i Norge.

Velkommen som medlem i Vestviken Naturistforening!

Kontingenten og betalingsmåter

Medlemskontingenten kan innbetales på følgende måter:

Innbetaling til vår konto i Larvikbanken: Kto nr: 2510.07.09662
Innbetaling til vårt Vipps-nummer #102759 .
Betaling ved hjelp av Vipps for de ulike medlemskapstypene som selges som “produkter” i vår nettbutikk.

Du kan også bruke Vipps, en betalings- og informasjonstjeneste levert av Vipps AS, og betalinger skjer via en app installert på din mobil eller nettbrett.

Ved årsskifte sendes det ikke ut ordinær faktura for medlemskap, men det sendes ut et kontingentbrev til alle medlemmer, enten via e-post eller via brevpost om de ikke er registrert med e-postadresse. Du må selv sørge for å betale medlemskontingent ved hjelp av en av ovennevnte betalingsmåter, helst innen utgangen av februar. Husk å merke innbetalinga med ditt/deres navn. Ellers blir det vanskelig for kassereren å finne ut hvem som har betalt.  Kun medlemmer som har betalt inneværende års medlemskontingent har stemmerett på årsmøtet i henhold til vedtektenes § 10, 2. ledd.

Vedtekter for Vestviken Naturistforening – §§ 4, 5 og 6 om Medlemskap

§ 04
Enhver person over 18 år kan bli medlem, uansett kjønn, rase, religion og sivilstand. Styret inntar medlemmer etter søknad.

§ 05
Utmelding skjer skriftlig, og får virkning fra den dag den mottas av styret.
Medlemmer som handler i strid med foreningens vedtekter eller på annen måte skader foreningen utover alminnelig meningsytring, kan bli fratatt eventuelle verv og eventuelt bli utestengt fra foreningen for kortere eller lengre tid. Før en eventuell utestengning bør vedkommende få en skriftlig advarsel. En utestengning skal meldes skriftlig til vedkommende. Det skal oppgis grunn for utestengningen og for hvor lang tid utestengningen skal gjelde. Denne reaksjonen kan også tas i bruk overfor mildere usømmelig atferd. En utestengning innenfor disse rammer kan ankes inn til foreningens årsmøte. Ankefristen er 4 uker etter mottakelse av brev om utestengning.

Et medlem som har utvist et alvorlig tillitsbrudd innenfor foreningen bør ekskluderes. Foreningen bør vurdere en utestengning mens saken eventuelt etterforskes av politiet og i så fall vente med eksklusjon til det foreligger rettskraftig dom. Vedkommende skal opplyses om at avgjørelsen innen 4 uker kan ankes inn til NNF. Innbetalt kontingent refunderes ikke.

§ 06
Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten. Varsel om medlemskontigent gjøres kjent gjennom informasjon på foreningens hjemmeside, epostutsendelse og andre digitale informasjonskanaler innen utgangen av januar. Denne skal betales innen utgangen av februar hvert år. Dersom et medlem ikke har betalt sin kontingent innen utgangen av april og har mottatt to purringer, kan medlemmet strykes. Gjeninnmeldingsgebyr skal til enhver tid tilsvare en halv årskontingent.

Angrerett og vurdering av søknader om medlemskap:

Ved innmelding i Vestviken Naturistforening  er det ikke angrerett på innmelding i foreningen. Skulle en søknad om medlemskap bli avslått av styret på grunn av søkers forhold eller at denne er utestengt/ekskludert fra en av de øvrige naturistforeninger, vil brukerkonto på nettsidene bli avsluttet og innbetalt kontingent refundert. I spesielle tilfelle vil medlemskontingent kunne refunderes etter henvendelse fra medlem eller nærstående.

Reklamasjon eller tilbakemeldinger/klager:

Reklamasjon eller klager til foreningen bes sendt til foreningens epostmottak: post@vvnf.org eller per brevpost til:

Vestviken Naturistforening
PB 67
3282 Kvelde

Henvendelser knyttet til medlemskap og INF-pass/medlemsmerker rettes til epostmottak for Kassereren: kasserer@vvnf.org

nb_NONorwegian
Kontakt oss
Del via
Copy link
Powered by Social Snap