Du/dere innkalles herved til

Årsmøte mandag 28.03.2022 kl 18.30 – 19.00 på Holm Motell.
Enkel bevertning. En av de frammøtte vil få en flaske vin som gave, etter loddtrekning. Det vil bli delt ut INF-merker for 2022.

Dagsorden

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av møteleder, referent, 2 protokollunderskrivere samt 2 til tellekorps
 3. Årsberetning
 4. Årsregnskap med revisjonsberetning
 5. Ansvarsfrihet for styret
 6. Kontingent for kommende år
 7. Budsjettforslag
 8. Innkomne forslag med styrets innstilling
  1. Ingen innkomne forslag
 9. Valg

Utdrag fra vedtektene § 11:

Kun saker som er innsendt styret skriftlig minst 4 uker før årsmøtet kan behandles av dette. Kun benkeforslag på valg av personer unntas fra 4-ukers fristen.

Årsmøtet gjør vedtak ved alminnelig flertall. Kun stemmer fra tilstedeværende medlemmer, som har betalt årskontingent, godtas. Ved skriftlig fullmakt fremlagt før årsmøtets start, kan et medlem representere maksimalt ett (1) annet medlem, dersom dette har betalt medlemskontingent.

 1. mars 2022

Styret for Vestviken Naturistforening v/ Olav V, leder

Klikkbare Vedlegg:

Årsmøte i Vestviken Naturistforening 2022
27 Mar 20:30
Inntil 27 Mar, 22:30 2h

Årsmøte i Vestviken Naturistforening 2022

Holms Motell, Restaurant & Business Senter Gamle Ravei 350, 3270 Larvik, Norge
Utøvere

NB! Grunnet sykdom har styret i VVNF funnet å måtte utsette årsmøtet i Vestviken Naturistforening. Nytt tidspunkt er mandag 28. mars 2022 kl. 18.30 på Holms Motell!

Vestviken Naturistforening avholder sitt årsmøte på Roppestad fristran mandag 28. mars 2022 kl. 18.30,

Frist for innsending av saker som man ønsker skal behandles på årsmøte, er den 14. februar 2022.

Spørsmål om gjennomføring av årsmøte kan sendes på  på epost til styret@vestviken-naturistforening.net / styret@vvnf.org eller:
Vestviken Naturistforening
Postboks 67
3284 Kvelde

Gratis
This event has ended
Scan QR Code
Aldersgruppe
Alle

Du vil kanskje også være interesert i dette:

Legg igjen en kommentar

nb_NONorwegian
Kontakt oss