Årsmøtetid-VVNF
Årsmøtetid-VVNF

Styret i Vestviken Naturistforening vil med dette invitere til årsmøte i VVNF, mandag 26. februar 2024 kl. 1830 og vil avholde årsmøte på Flykafeen Barkåker v/ Åshaug-Gulli på E18 Tønsberg.

En av de frammøtte vil få en flaske vin som gave, etter loddtrekning. Det vil bli delt ut INF-merker for 2024 til medlemmer som har innbetalt kontingent innen årsmøte.

Dagsorden

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av møteleder, referent, 2 protokollunderskrivere samt 2 til tellekorps
 3. Årsberetning
 4. Årsregnskap med revisjonsberetning
 5. Ansvarsfrihet for styret
 6. Kontingent for kommende år
 7. Budsjettforslag
 8. Innkomne forslag med styrets innstilling
  1. Forslag om økning av kontingent
 9. Valg

Utdrag fra vedtektene § 11:

Kun saker som er innsendt styret skriftlig minst 4 uker før årsmøtet kan behandles av dette. Kun benkeforslag på valg av personer unntas fra 4-ukers fristen.

Frist for innsending av saker er 27. januar 2024

Årsmøtet gjør vedtak ved alminnelig flertall. Kun stemmer fra tilstedeværende medlemmer, som har betalt årskontingent, godtas. Ved skriftlig fullmakt fremlagt før årsmøtets start, kan et medlem representere maksimalt ett (1) annet medlem, dersom dette har betalt medlemskontingent.

Styret for Vestviken Naturistforening v/ Olav V, leder

Årsmøte mandag 26. februar 2024 kl 18.30
26 Feb 18:30
Inntil 26 Feb, 20:30 2h

Årsmøte mandag 26. februar 2024 kl 18.30

Flykafeen Barkåker Flykafeen AS, Åshaugveien, Barkåker, Norge
Scan QR Code
Aldersgruppe
Alle

Du vil kanskje også være interesert i dette:

Legg igjen en kommentar

nb_NONorwegian
Kontakt oss