Forbud mot utslipp av gråvann på Roppestad fristrand

I henhold til ordensreglene punkt 1 er det krav til at enhver overholder alminnelig orden, renslighet og sømmelig opptreden. Det poengteres videre i punkt 4 at “Alle som benytter Roppestad, plikter å rydde opp etter seg. ” og i punkt 8 som omhandler bading i Farrisvannet, at “forurensning må unngås”. Med bakrunn i disse bestemmelser, og Miljødirektoratets uttalelse om utslipp av gråvann fra bobiler, er det forbudt å slippe ut gråvann på Roppestad fristrand og gråvannstank må tømmes på tømmeanlegg oppe ved toalettanlegget eller kommunal tømmestasjon på Øya i Larvik. Besøkende vil få advarsel ved første gangs overtredelse av forbudet og vil bli bortvist av tilsynsvakt ved gjentagende tilfelle.


Utslipp av gråvann fra bobiler

Utslipp av gråvann fra en bobil vil etter vår vurdering vanligvis omfattes av det generelle unntaket i forurensningsloven § 8 for utslipp som ikke medfører nevneverdig skade eller ulempe.


Det betyr samtidig at dersom det medfører nevneverdig skade eller ulempe, så er det ulovlig. Grensen for hva som er lovlig og ulovlig utslipp av gråvann må vurderes i hvert enkelt tilfelle.


På steder hvor flere bobiler eller campingvogner oppholder seg jevnlig over tid, som på rasteplasser eller campingplasser, kan summen av utslipp av gråvann til den samme vannresipienten føre til en påviselig forurensningseffekt, selv om utslippet fra en enkelt bobil kan være ubetydelig. Dersom vannresipienten også brukes som drikkevannskilde eller badevann, bør det utvises særlig aktsomhet for å sikre at slik bruk fortsatt blir mulig.


Dette er vurderinger som er vanskelig for hver enkelt bobileier. Vi oppfordrer til at gråvann leveres til særskilte kommunale mottak for avløpsvann fra bobiler.

Kilde: Miljødirektoratet – Utslipp av gråvann fra Bobiler


Da Farrisvannet er drikkevannskilde og svært mange campingturister, herunder bobiler og campingvogner, bruker Roppestad friområde/fristrand, så vil utslipp av gråvann føre til en påviselig forurensningseffekt, som medfører nevneverdig skade eller ulempe, både for miljøet og andre besøkende til Roppestad. Med dette i mente er det forbudt å slippe ut gråvann på Roppestad fristrand.

Du vil kanskje også være interesert i dette:

1 kommentar

  1. Det bør skiltes ved innkjøring til Roppestad og gjelde for hele området og ikke bare fristranden.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

nb_NONorwegian
Share via
Copy link
Powered by Social Snap