Roppestad - Veiviser

Praktisk Info

På Roppestad friområde ved Farrisvannet er det anledning til å overnatte gratis med telt, campingvogn eller bobil inntil 2 døgn, i henhold til “Ordensregler for Larvik kommunes eiendom Roppestad, punkt 5”, vedtatt av Hovedutvalget for kultur i Larvik kommune den 20.06.1989, og Friluftsloven § 9, 3. ledd.

Roppestad is a state-secured outdoor recreation area and can be used by the public according to the following guidelines:

 • Enhver som benytter stedet, må følge de anvisninger som gis ved oppslag eller direkte av tilsynsvakt. Det er et krav at enhver overholder alminnelig orden, renslighet og sømmelig opptreden.
 • På vanlige virkedager bør det herske ro klokken 23:00. På lørdager og andre dager med spesielle arrangementer klokken 00:00
 • Alle som benytter Roppestad, plikter å rydde opp etter seg. Avfall legges i container når den er utplassert, ellers tas avfall med når man forlater stedet.
 • Åpen ild/bålbrenning utenfor godkjente ildsted tillates ikke (Brannforskriften).
 • Det er tillatt å bade i Farrisvannet ut fra friområdet, men forurensning må unngås. Badebøyer i vannet må ikke berøres av de badende.
 • Parkering av biler tillates bare på anvist sted (se skilting). Kjøring med bil/motorsykkel på området må skje hensynsfullt og etter veiene.

Størstedelen av eiendommen Roppestad er åpen for alle, men Vestviken Naturistforening disponerer nordre del av Roppestad som fristrand.

Vestviken Naturistforening har inngått en driftsavtale med Larvik kommune, der foreningen påtar seg drifts- og tilsynsansvaret for Roppestad friområde. Etter denne driftsavtalen gis tilsynsvakt ansvaret for tilsynsansvaret og har oppholdsrett for inntil 1 uke av gangen. Man kan melde seg på vaktuker på Roppestad her. Ytterligere informasjon om tilsynsvaktas oppgaver finner man på sidene for tilsynsvakta.

Angående camping på området som foreningen disponerer på Roppestad, vil vi presisere:

 • I henhold til friluftsloven kan man ha en campingvogn / bobil eller telt på området i inntil 2 døgn ad gangen. Ved lite belegg på plassen kan tilsynsvakt godkjenne at man står noen få dager ekstra, men besøkende vil måtte reise om det blir fullt belegg.
 • Vi har tillatelse til 18 boenheter på samme tid, så sant sikkerhetsavstand på 4 meter mellom hver bo-enhet overholdes.
 • Det skal på hverdager være nattero på Roppestad fristrand mellom kl. 23.00 og 07.00. I helger skal det være nattero mellom kl. 24.00 og 07.00.
 • Tilsynsvakt har ansvar for anvisning av hvor besøkendes campingvogner og bobiler skal plasseres, for best utnyttelse av plassen og overholde krav til sikkerhetsavstand.
 • Etter ny driftsavtale våren 2017 med Larvik kommune som grunneier er det nå bestemt at overnatting med telt, bobiler og campingvogner på nordre del av Roppestad (Fristrandområdet) er forbeholdt naturister. Andre har rett til fri ferdsel, men ikke opphold på fristrandområdet.
 • Mer info om Camping at Roppestad campgrounds

Du vil kanskje også være interesert i dette:

Leave A Comment

en_GBEnglish
Contact us