Roppestad fristrand - Høsten i anmarsj - Sesongslutt
Roppestad fristrand – Høsten i anmarsj – Sesongslutt

TILSYN/DRIFT

 1. VVNF er ansvarlig for tilsyn/drift av Roppestad friområde på hverdager og i helgene i perioden 1. mai – 15. september.
 2. VVNF er selv ansvarlig for å skaffe avløser i avtaleperioden.
 3. VVNF har opprettet en påmeldingskalender hvor våre medlemmer kan melde sin interesse for ledige vaktuker. Man må logge seg på foreningens nettsider med sitt brukernavn (e-postadresse) og passord eller via Vipps, for å kunne melde seg på vaktuker. Alternativt kan man sende epost til roppestad@vestviken-naturistforening.net eller sende melding på Messenger chat om at man ønsker å ha en vaktuke.

Varighet av vaktuke/tilsynsvakt:

 1. Som navnet tilsier så varer en vaktuke normalt sett en full uke, fra mandag til søndag.
 2. Om man ikke har mulighet til å ta en full vaktuke, så er det mulig å dele en vaktuke i to. Dette gjøres ved at første del av vaktuka går fra mandag til torsdag, mens siste del går fra torsdag kveld til søndag. Melding om slik deling av vaktuka må meldes til roppestad@vestviken-naturistforening.net eller webmaster@vestviken-naturistforening.net
 3. Det er som hovedregel ikke anledning til at to medlemmer deler på en full vaktuke, paralellt. Det er kun anledning til deling av vaktuke som beskrevet i punkt 2.
 4. Påtroppende/avtroppende vakt kan kun oppholde seg på Roppestad friområde i forkant eller etterkant av vaktuke, i henhold til Ordensreglenes bestemmelser og friluftslovens hovedregel om overnatting på inntil 2 døgn. Etterkommende tilsynsvakt kan godkjenne noen få dagers ekstra opphold hvis lavt belegg.

Tilsynsvaktas oppgaver:

 1. Ansvarlig for å anvise plassering av campingvogner og bobiler ved ankomst. Skal i vareta best utnyttelse av de oppstillingsplasser vi har tilgjengelig og ivareta sikkerhetsavstand mellom enhetene. Store biler/vogner plasseres på øvre rekke.
 2. Myndighet til å pålegge besøkende å reise fra plassen hvis de har vært der lenge (mer enn 4-5 døgn) eller det er høyt belegg. Først ankomne vil bli bedt om å reise først, ved høyt belegg.
 3. Rengjør toalettene til bruk fra og med 1. mai og ellers regelmessig gjennom sesongen. Tømme søppelbøtter på toalettene ved behov og etterfylle med dopapir. Gi beskjed til styret om rengjøringsartikler må kjøpes inn.
 4. Det er ingen søppelbøtter på friområdet. Besøkende skal selv rydde etter seg og kaste avfall I container. Fører tilsyn med arealene og sjekker friområdet for avfall en gang pr. uke for å hindre forsøpling.
 5. Bestiller pumpebil når tanken til toalettene er ¾ full, eller foran større arrangementer.
 6. Klipper plener ved hovedbygningen og foran toalettene.
 7. Kan vise bort personer som ikke følger ordensreglene for Roppestad friområde, eller som ikke opptrer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet. Tilsynet kan informere og veilede ved behov og hjelpe til med å holde orden på området, men vi skal ikke opptre som “politi”. Tilsynsvakt er gitt myndighet av Larvik kommune til å melde fra til politiet på tlf 02800 hvis behov.
 8. Tilsynsvakt har ikke ansvar for å slukke grillplass og badstue. Den som har fyrt på er ansvarlig for at grill og badstue er slukket i god tid før det skal være ro på Roppestad fristrand. Under perioder med bålforbud, så skal tilsynsvakt sikre at grillplass og badstue ikke benyttes.
 9. Styret og dets medlemmer har ikke ansvar på Roppestad fristrand, når det er tilsynsvakt på området.

.

en_GBEnglish
Contact us