NNF - Årsmøte og utviklingsmøte 2024
03 May 00:00
Inntil 05 May, 23:59 2d 23h 59m

NNF - Årsmøte og utviklingsmøte 2024

place Isefjærleiren Isefjærleiren, Isefjærveien, Høvåg, Norge expand_more
Utøvere

INNKALLELSE TIL ÅRSMØTE OG UTVIKLINGSMØTE

NORSK NATURISTFORBUND

Isefjær Naturistsenter 3. – 5. MAI

På vegne av styret i Norsk Naturistforbund innkalles det til årsmøte i Norsk Naturistforbund i
henhold til vedtektenes § 4. Sørlandet naturistforening er ansvarlig for den tekniske
gjennomføringen av Årsmøtet og Utviklingsmøtet i regi av Norsk Naturistforbund 2024. Årsmøtet
avholdes 4 mai. 2023.

Årsmøtet
Saker som foreningene ønsker skal behandles på Årsmøtet må være styret i Norges
Naturistforbund i hende innen 15.03.2024 på e-post: styret.nnf@naturist.no

Utviklingsmøte
Saker som foreningene ønsker skal behandles på Utviklingsmøte må være styret i Sørlandet
Naturistforbund i hende innen 15.03.2024 på e-post: snf@naturist.no

Endelig program med tidspunkter ettersendes sammen med sakspapirene. 

Årsmøtets dagsorden
1 Godkjennelse av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder, sekretær, to representanter til å undertegne protokoll, samt to
representanter til redaksjonsnemnd
3. Styrets årsberetning
4. Regnskap 2021 og revisjonsrapport for NNF
5. Forslag fra styret i NNF
6. Innkomne forslag med innstilling fra styret i NNF
7. Budsjett for inneværende år skal revideres, neste års budsjett skal vedtas.
Fastsettelse av medlemskontingent til NNF skal ligge to år frem i tid.
8. Valg i henhold til vedtektene
Rettes når NNF fastsetter agenda

Scan QR Code
Aldersgruppe
Alle

Du vil kanskje også være interesert i dette:

nb_NONorwegian
Kontakt oss